1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Dietetyczni Catering, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Dietetyczni Catering Poradnia Aleksandra Fuk,
ul. Bielska 44/2, 45-401 Opole.
NIP: 7542976617, REGON: 161590264.

3. Celem polityki prywatności jest zapewnienie ochrony danych osobowych przed wszelakiego rodzaju zagrożeniami, tak wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, świadomymi lub nieświadomymi. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

(1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelne i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą

(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

(3) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności ze względu na rozwój technologii internetowej lub ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały, np. wysyłając wiadomość e-mail.

5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres: info@dietetycznicatering.pl